Avgiftsberäkning Hemtjänst

LÄS MER

Viktig information!

Kommunfullmäktige i Härnösands kommun beslutade den 19 juni 2017 att från och med den 1 september 2017 höja maxtaxan för hemtjänstavgift och att avgiften ska grundas på hela avgiftsutrymmet. Med den nya maxtaxan blir den högsta avgiften som kommunen får ta ut 2 013 kronor. Med den här e-tjänsten kan du göra en preliminär beräkning av din hemtjänstavgift utifrån nivåerna som börjar gälla från och med den 1 september 2017.

Om e-tjänsten

Om du behöver stöd med att utföra de vardagliga sysslorna eller behöver omvårdnad i hemmet, kan du ansöka om hjälp från kommunen i form av hemtjänst.

Behovet utreds först av en biståndshandläggare i samråd med dig och eventuellt någon närstående. De flesta insatserna måste du ansöka om och insatserna är oftast avgiftsbelagda. Med den här e-tjänsten kan du göra en preliminär beräkning av hemtjänstavgiften.

Beroende av dina inkomster och utgifter kan kommunen ta ut särskilda avgifter för övriga insatser som t.ex. följeslagare, matdistribution och trygghetslarm. Dessa insatser är inte medräknade i den här beräkningstjänsten. 

Observera att detta är en förenklad beräkningshjälp av en preliminär hemtjänstavgift och inte ett slutgiltigt beslut!

En fastställd avgift får du först efter att du ansöker om hemtjänst och får ett beslut. 

Vill du få mer information eller göra en ansökan kan du vända dig till Biståndsenheten, telefon: 0611 - 34 82 01.

Frågor om tjänsten

Socialförvaltningen
socialforvaltningen@harnosand.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa