Beställning av betygsdokument eller intyg inom kommunal vuxenutbildning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Beställning av intyg och betygsdokument för studier vid kommunal vuxenutbildning (Komvux) i Härnösand.

För dig som studerar eller har studerat på grundskole- eller gymnasial nivå, SFI eller Lärvux (särskild utbildning för vuxna).

Här kan du beställa :

  • Examensbevis
  • Utdrag ur betygskatalogen/samlat betygsdokument
  • Kursintyg från tidigare eller pågående studier

Kursintyg och/eller betygsdokument kan skickas per e-post till dig.  Du kan också välja att få dokumenten skickade per post eller hämta dem hos Studerandeservice på Komvux, Johannesbergatan 3, Härnösand.

Frågor om e-tjänsten

Fanny Malmqvist
fanny.malmqvist@harnosand.se
0611-34 85 60

Personuppgiftsansvarig

Lise-Lott Mineur
lise-lott.mineur@harnosand.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Att du studerar eller har studerat inom kommunal vuxenutbildning i Härnösand.
  • E-legitimation.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa