Ansökan om stöd i hemmet eller särskilt boende

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du kan ansöka om att du vill ha hemtjänst eller plats på ett särskilt boende. Antingen kan du söka för dig själv eller för en anhörig.

Dina uppgifter kommer att lagras i socialförvaltningens dataregister som ett led i socialnämndens myndighetsutövning och gallras i enlighet med socialnämndens gallringsföreskrifter.

Behandling av personuppgifter

Frågor om tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa