Förtroendemannaregistret

LÄS MER

Förtroendevalda är politiker som valts av kommuninvånarna.
De förtroendevalda är kommuninvånare som valt att engagera sig i politiska partier och i kommunpolitiken.

Här finns information om hur du kan kontakta dem samt vilka uppdrag de har.

Frågor om tjänsten

Sonja Hedenberg
sonja.hedenberg@harnosand.se
0611 - 34 8004