Ansökan om bidrag till språkundervisning inom volontärverksamhet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Under 2018 har kommunen avsatt 100 000 kronor till volontärverksamhet för asylsökande. Bidrag kan sökas av organisationer eller föreningar som bedriver språkundervisning för asylsökande, som till exempel språkkurser i svenska. Beslut om ansökt bidrag sker löpande under året. Vi beräknar handläggningstiden till omkring 4 veckor.

  • Bidraget ska användas till inköp av läroböcker och undervisningsmaterial, samt förbrukningsmaterial som används i språkundervisning.
  • Ansökan kan göras av organisation eller förening som redan idag bedriver, eller tänker starta, volontärverksamhet i undervisning för asylsökande i Härnösands kommun
  • Organisationen eller föreningen kan ansöka om maximalt 5 000 kr (SEK) per ansökningstillfälle.

Behandling av personuppgifter

Frågor om tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa