Ansökan om bidrag till språkundervisning inom volontärverksamhet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Under 2017 har kommunen avsatt 100 000 kronor till volontärverksamhet för asylsökande. Bidrag kan sökas av organisationer eller föreningar som bedriver språkundervisning för asylsökande, som till exempel språkkurser i svenska. Beslut om ansökt bidrag sker löpande under året. Vi beräknar handläggningstiden till omkring 4 veckor.

  • Bidraget ska användas till inköp av läroböcker och undervisningsmaterial, samt förbrukningsmaterial som används i språkundervisning.
  • Ansökan kan göras av organisation eller förening som redan idag bedriver, eller tänker starta, volontärverksamhet i undervisning för asylsökande i Härnösands kommun
  • Organisationen eller föreningen kan ansöka om maximalt 5 000 kr (SEK) per ansökningstillfälle.

Frågor om e-tjänsten

Sanna Hellberg
susann.hellberg@harnosand.se
070-210 58 91

Personuppgiftsansvarig

Lise-Lott Mineur
lise-lott.mineur@harnosand.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa