Månadsredovisning för kontaktperson

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Månadsredovisningen syftar till att kontaktperson redovisar utförda aktiviteter med datum, tid och aktivitet för att erhålla ersättning för detta utifrån kontaktpersonsuppdragets omfattning.

Dina angivna uppgifter kommer att sparas som ett underlag för att möjliggöra socialförvaltningens löne- och ersättningshantering.

Behandling av personuppgifter

Frågor om tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa