Månadsredovisning för kontaktperson

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Månadsredovisningen syftar till att kontaktperson redovisar utförda aktiviteter med datum, tid och aktivitet för att erhålla ersättning för detta utifrån kontaktpersonsuppdragets omfattning.

Frågor om e-tjänsten

Birgitta Janzon
uppdragssamordnare@harnosand.se

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
socialforvaltningen@harnosand.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa