Skolbetyg - beställning av kopia

LÄS MER

Denna e-tjänst förutsätter att personen avslutat skolgången i Härnösands kommun för minst ett år sedan.

Härnösands kommunarkiv har tillgång till betyg från skolor i Härnösands kommun. Betygen måste vara äldre än tre år för att vi ska ha tillgång till dem. Vill du ha kopia av ett nyare betyg får du kontakta den skola som du eller personen det gäller har gått på. 

Vill du beställa kopia på flera betyg ska du använda e-tjänsten flera gånger.

Digitala kopior kan skickas per e-post till dig. Du kan också få betyg skickade till dig per post.

Behandling av personuppgifter

Frågor om tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa