Sök tjänst

Sök
stäng x

Sökningen på "" gav  träffar

  Dölj filter 

  Kategori:

  Visa kategorier ()

  Målgrupp:

  Visa målgrupper ()
  Sortera
     
     

  Arbete & Integration (1)

  Bygga, Bo & Miljö (17)

  • Bekräftelse på mottagen handling

   computerperson

   Om du blivit delgiven ett beslut kan du istället för att skicka in det delgivningskvitto du fått i posten bekräfta att du tagit emot handlingarna här.

   Om du blivit delgiven ett beslut kan du istället för att skicka in det delgivningskvitto du fått i posten bekräfta att du tagit emot handlingarna här.

   Till tjänstenchevron_right
  • Bygg- och exploateringskartan

   launch

   Sök via adress eller fastighet fram din tomt i webbkartan, bygg och exploatering. Titta gärna innan du söker bygglov.

   Sök via adress eller fastighet fram din tomt i webbkartan, bygg och exploatering. Titta gärna innan du söker bygglov.

   Till tjänstenchevron_right
  • Eldstad - anmälan

   computerperson

   Om du ska installera eldstad, braskamin, kakelugn eller öppen spis. Även kassett eller insats.

   Om du ska installera eldstad, braskamin, kakelugn eller öppen spis. Även kassett eller insats.

   Till tjänstenchevron_right
  • Komplementbyggnad - ansökan om bygglov

   computerperson

   Komplementbyggnad är en byggnad som är ett komplement (tillägg) till en- eller tvåbostadshus eller fritidshus (huvudbyggnad). Exempel på komplementbyggnad är garage, gäststuga, förråd, vedbod, lekstuga med mera.

   Komplementbyggnad är en byggnad som är ett komplement (tillägg) till en- eller tvåbostadshus eller fritidshus (huvudbyggnad). Exempel på komplementbyggnad är garage, gäststuga, förråd, vedbod, lekstuga med mera.

   Till tjänstenchevron_right
  • Livsmedelsverksamhet - anmälan om registrering

   computerperson

   Ska du starta en livsmedelsverksamhet? Registrera den här!

   Ska du starta en livsmedelsverksamhet? Registrera den här!

   Till tjänstenchevron_right
  • Lämna yttrande

   computerperson

   Har du fått möjlighet att yttra dig som berörd i ett ärende? Lämna ditt svar och dina synpunkter här.

   Har du fått möjlighet att yttra dig som berörd i ett ärende? Lämna ditt svar och dina synpunkter här.

   Till tjänstenchevron_right
  • Nybyggnad - ansökan om bygglov

   computerperson

   Om du ska bygga en ny byggnad (bostad eller verksamhet) behövs bygglov.

   Om du ska bygga en ny byggnad (bostad eller verksamhet) behövs bygglov.

   Till tjänstenchevron_right
  • Planbesked - begäran

   computerperson

   Den som planerar att vidta en åtgärd som förutsätter att en detaljplan upprättas, ändras eller upphävs har rätt att få veta om kommunen har för avsikt att påbörja ett sådant planarbete. I ett sådant fall ska kommunen även meddela när planarbetet bedöms vara klart.

    

   Den som planerar att vidta en åtgärd som förutsätter att en detaljplan upprättas, ändras eller upphävs har rätt att få veta om kommunen har för avsikt att påbörja ett sådant planarbete. I ett sådant fall ska kommunen även meddela när planarbetet bedöms vara klart.

    

   Till tjänstenchevron_right
  • Rivning - ansökan om lov

   computerperson

   Om du vill riva en byggnad.

   Om du vill riva en byggnad.

   Till tjänstenchevron_right
  • Skylt - ansökan om bygglov

   computerperson

   I ett område med detaljplan behöver du bygglov för att sätta upp eller ändra en skylt eller en ljusanordning.

   I ett område med detaljplan behöver du bygglov för att sätta upp eller ändra en skylt eller en ljusanordning.

   Till tjänstenchevron_right
  • Strandskydd - ansökan om dispens

   computerperson

   Strandskydd gäller vid hav, sjöar och vattendrag. Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor på land och vatten för djur- och växtliv.

   Strandskydd gäller vid hav, sjöar och vattendrag. Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor på land och vatten för djur- och växtliv.

   Till tjänstenchevron_right
  • Transformatorstation - ansökan om bygglov

   computerperson

   Transformatorstationer är bygglovspliktiga oavsett storlek.

   Transformatorstationer är bygglovspliktiga oavsett storlek.

   Till tjänstenchevron_right
  • Underlag för tillsyn av rökfria miljöer

   computer

   Här kan du som verksamhetsutövare lämna in efterfrågat kartmaterial och besvara en del frågor vilka är nödvändiga för samhällsnämnden tillsynsarbete av rökfria miljöer.

   Här kan du som verksamhetsutövare lämna in efterfrågat kartmaterial och besvara en del frågor vilka är nödvändiga för samhällsnämnden tillsynsarbete av rökfria miljöer.

   Till tjänstenchevron_right
  • Uterum - ansökan om bygglov

   computerperson

   Om du ska bygga en altan, en uteplats eller ett inglasat uterum

   Om du ska bygga en altan, en uteplats eller ett inglasat uterum

   Till tjänstenchevron_right
  Visa alla

  Kommun & politik (8)

  • Ansökan om överförmyndarens samtycke till åtgärd eller rättshandling

   computerperson

   Här ansöker du för att få Överförmyndarens samtycke när din huvudman/omyndig behöver hjälp med åtgärd eller rättshandling

   Här ansöker du för att få Överförmyndarens samtycke när din huvudman/omyndig behöver hjälp med åtgärd eller rättshandling

   Till tjänstenchevron_right
  • Intresseanmälan för att bli god man och förvaltare

   computerperson

   Här kan du anmäla ditt intresse till att bli god man eller förvaltare. 

   Här kan du anmäla ditt intresse till att bli god man eller förvaltare. 

   Till tjänstenchevron_right
  • Lämna förslag på ny e-tjänst

   computer

   Vi vill förenkla dina kontakter med kommunen genom att erbjuda fler e-tjänster för olika behov. Här kan du lämna förslag om nya e-tjänster som du saknar.

   Vi vill förenkla dina kontakter med kommunen genom att erbjuda fler e-tjänster för olika behov. Här kan du lämna förslag om nya e-tjänster som du saknar.

   Till tjänstenchevron_right
  • Lämna redogörelse som god man för ensamkommande barn

   computerperson

   I denna e-tjänst kan du lämna redogörelse  om ditt uppdrag som god man för ensamkommande barn.

   I denna e-tjänst kan du lämna redogörelse  om ditt uppdrag som god man för ensamkommande barn.

   Till tjänstenchevron_right
  • Ny som förtroendevald - Registrering

   computerperson

   Är ny som förtroendevald ? Här registrerar du dina uppgifter.

   Är ny som förtroendevald ? Här registrerar du dina uppgifter.

   Till tjänstenchevron_right
  Visa alla

  Kultur, fritid & turism (12)

  • Aktivitetsbidrag

   launch

   Här ansöker du om aktivitetsbidrag till barn- och ungdomsföreningar.

   Här ansöker du om aktivitetsbidrag till barn- och ungdomsföreningar.

   Till tjänstenchevron_right
  • Anläggningsbidrag

   launch

   Här kan du ansöka om anläggningsbidrag

   Här kan du ansöka om anläggningsbidrag

   Till tjänstenchevron_right
  • Ansökan om bidrag till fiskevårdsområdesföreningar

   launch

   Här ansöker du om bidrag till fiskevårdsföreningar.

   Här ansöker du om bidrag till fiskevårdsföreningar.

   Till tjänstenchevron_right
  • Ansökan om organisationsbidrag till pensionärsföreningar

   launch

   Ansök om organisationsbidrag till pensionärsföreningar.

   Ansök om organisationsbidrag till pensionärsföreningar.

   Till tjänstenchevron_right
  • Ansökan om tid i idrottshallar

   computerperson

   I våra sporthallar och gymnastikhallar kan man som förening, privatperson eller företag boka halltider för träning och motion.
   Ansökan inför varje höst och vårsäsong ska vara oss tillhanda senast den 30 maj för föreningar och 15 augusti för privatpersoner och företag.
   När tiderna är fördelade får du en bokningsbekräftelse från Fritidsbokningen.

   I våra sporthallar och gymnastikhallar kan man som förening, privatperson eller företag boka halltider för träning och motion.
   Ansökan inför varje höst och vårsäsong ska vara oss tillhanda senast den 30 maj för föreningar och 15 augusti för privatpersoner och företag.
   När tiderna är fördelade får du en bokningsbekräftelse från Fritidsbokningen.

   Till tjänstenchevron_right
  • Bidrag till samlingslokalföreningar

   launch

   Här kan du ansöka om bidrag till samlingslokalföreningar.

   Här kan du ansöka om bidrag till samlingslokalföreningar.

   Till tjänstenchevron_right
  • Hyresbidrag

   launch

   Bidraget avser att kompensera föreningar, som har egen eller förhyr någon lokal på öppna marknaden, för den subventionering som ges de föreningar som hyr in sig i kommunala lokaler.

   Bidraget avser att kompensera föreningar, som har egen eller förhyr någon lokal på öppna marknaden, för den subventionering som ges de föreningar som hyr in sig i kommunala lokaler.

   Till tjänstenchevron_right
  • Odlingslott - intresseanmälan

   computerperson

   Är du intresserad av att odla dina egna grönsaker eller växter?

   Här kan du anmäla dig till kö för odlingslott. När vi får en ledig lott, som motsvarar dina önskemål, kommer vi kontakta den som står först på tur.

   För den trädgårdsintresserade kan vi nu erbjuda två områden för odling där du arrenderar en odlingslott. Kapellsberg på södra Brännan och Ringblomman på Murberget.

   Är du intresserad av att odla dina egna grönsaker eller växter?

   Här kan du anmäla dig till kö för odlingslott. När vi får en ledig lott, som motsvarar dina önskemål, kommer vi kontakta den som står först på tur.

   För den trädgårdsintresserade kan vi nu erbjuda två områden för odling där du arrenderar en odlingslott. Kapellsberg på södra Brännan och Ringblomman på Murberget.

   Till tjänstenchevron_right
  • Organisationsbidrag funktionshindrade

   launch

   Ansök om organisationsbidrag för funktionshindrade.

   Ansök om organisationsbidrag för funktionshindrade.

   Till tjänstenchevron_right
  Visa alla

  Näringsliv & arbete (2)

  Stöd & omsorg (5)

  Visa alla

  Trafik & infrastruktur (3)

  Utbildning & Förskola (9)

  • Ansökan om prövning inom kommunal vuxenutbildning

   computerperson

   Här kan du ansöka om att göra prövning vid den kommunala vuxenutbildningen, komvux, i Härnösand.

   Här kan du ansöka om att göra prövning vid den kommunala vuxenutbildningen, komvux, i Härnösand.

   Till tjänstenchevron_right
  • Ansökan om skolplats inför årskurs 7

   computerperson

   Ansökan om skolplats inför årskurs 7

   Ansökan om skolplats inför årskurs 7

   Till tjänstenchevron_right
  • Ansökan stipendium för lärare - Anders Rydqvists fond

   computerperson

   Här kan du som är lärare på grundskolan i Härnösands kommun, ansöka om stipendium via e-tjänst.

   Här kan du som är lärare på grundskolan i Härnösands kommun, ansöka om stipendium via e-tjänst.

   Till tjänstenchevron_right
  • Dexter Internetservice

   launch

   Dexter är en e-tjänst för vårdnadshavare där du kan hantera och följa ditt barns placering inom barnomsorg och skola på internet.
   I Dexter finns klasscheman för alla för- och grundskoleklasser. Här kan du också sjukanmäla ditt barn, se ditt barns närvaro eller se hur lång kö det är till olika förskolor.

   Dexter är en e-tjänst för vårdnadshavare där du kan hantera och följa ditt barns placering inom barnomsorg och skola på internet.
   I Dexter finns klasscheman för alla för- och grundskoleklasser. Här kan du också sjukanmäla ditt barn, se ditt barns närvaro eller se hur lång kö det är till olika förskolor.

   Till tjänstenchevron_right
  • Skadeanmälan elevdator

   computerperson

   Om du som vårdnadshavare har ett barn vars dator blivit skadad, tappats bort eller stulen så ska du här göra en skadeanmälan.
   (If you as a guardian have a child whose computer has been damaged, lost or stolen, you should do an damage report here.)

   Om du som vårdnadshavare har ett barn vars dator blivit skadad, tappats bort eller stulen så ska du här göra en skadeanmälan.
   (If you as a guardian have a child whose computer has been damaged, lost or stolen, you should do an damage report here.)

   Till tjänstenchevron_right
  • Skolbetyg - beställning av kopia

   computer

   Denna e-tjänst förutsätter att personen avslutat skolgången i Härnösands kommun för minst ett år sedan.

   Denna e-tjänst förutsätter att personen avslutat skolgången i Härnösands kommun för minst ett år sedan.

   Till tjänstenchevron_right
  Visa alla