Sök tjänst

Sök
stäng x

Sökningen på "" gav  träffar

  Dölj filter 

  Kategori:

  Visa kategorier ()

  Målgrupp:

  Visa målgrupper ()
  Sortera
     
     

  Arbete & Integration (1)

  Bygga, Bo & Miljö (17)

  • Bekräftelse på mottagen handling

   computerperson

   Om du blivit delgiven ett beslut kan du istället för att skicka in det delgivningskvitto du fått i posten bekräfta att du tagit emot handlingarna här.

   Om du blivit delgiven ett beslut kan du istället för att skicka in det delgivningskvitto du fått i posten bekräfta att du tagit emot handlingarna här.

   Till tjänstenchevron_right
  • Komplementbyggnad - ansökan om bygglov

   computerperson

   Komplementbyggnad är en byggnad som är ett komplement (tillägg) till en- eller tvåbostadshus eller fritidshus (huvudbyggnad). Exempel på komplementbyggnad är garage, gäststuga, förråd, vedbod, lekstuga med mera.

   Komplementbyggnad är en byggnad som är ett komplement (tillägg) till en- eller tvåbostadshus eller fritidshus (huvudbyggnad). Exempel på komplementbyggnad är garage, gäststuga, förråd, vedbod, lekstuga med mera.

   Till tjänstenchevron_right
  • Livsmedelsverksamhet - anmälan om registrering

   computerperson

   Ska du starta en livsmedelsverksamhet? Registrera den här!

   Ska du starta en livsmedelsverksamhet? Registrera den här!

   Till tjänstenchevron_right
  • Lämna yttrande

   computerperson

   Har du fått möjlighet att yttra dig som berörd i ett ärende? Lämna ditt svar och dina synpunkter här.

   Har du fått möjlighet att yttra dig som berörd i ett ärende? Lämna ditt svar och dina synpunkter här.

   Till tjänstenchevron_right
  • Nybyggnad - ansökan om bygglov

   computerperson

   Om du ska bygga en ny byggnad (bostad eller verksamhet) behövs bygglov.

   Om du ska bygga en ny byggnad (bostad eller verksamhet) behövs bygglov.

   Till tjänstenchevron_right
  • Nybyggnadskarta - beställning

   computerperson

   Nybyggnadskartan är ett underlag när du planerar att bygga på din fastighet och ska i de flesta fall bifogas bygglovsansökan. Nybyggnadskartan finns inte färdig, utan tas fram i varje enskilt fall efter beställning

    

   Nybyggnadskartan är ett underlag när du planerar att bygga på din fastighet och ska i de flesta fall bifogas bygglovsansökan. Nybyggnadskartan finns inte färdig, utan tas fram i varje enskilt fall efter beställning

    

   Till tjänstenchevron_right
  • Planbesked - begäran

   computerperson

   Den som planerar att vidta en åtgärd som förutsätter att en detaljplan upprättas, ändras eller upphävs har rätt att få veta om kommunen har för avsikt att påbörja ett sådant planarbete. I ett sådant fall ska kommunen även meddela när planarbetet bedöms vara klart.

    

   Den som planerar att vidta en åtgärd som förutsätter att en detaljplan upprättas, ändras eller upphävs har rätt att få veta om kommunen har för avsikt att påbörja ett sådant planarbete. I ett sådant fall ska kommunen även meddela när planarbetet bedöms vara klart.

    

   Till tjänstenchevron_right
  • Rivning - ansökan om lov

   computerperson

   Om du vill riva en byggnad.

   Om du vill riva en byggnad.

   Till tjänstenchevron_right
  • Skylt - ansökan om bygglov

   computerperson

   I ett område med detaljplan behöver du bygglov för att sätta upp eller ändra en skylt eller en ljusanordning.

   I ett område med detaljplan behöver du bygglov för att sätta upp eller ändra en skylt eller en ljusanordning.

   Till tjänstenchevron_right
  • Strandskydd - ansökan om dispens

   computerperson

   Strandskydd gäller vid hav, sjöar och vattendrag. Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor på land och vatten för djur- och växtliv.

   Strandskydd gäller vid hav, sjöar och vattendrag. Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor på land och vatten för djur- och växtliv.

   Till tjänstenchevron_right
  • Tillbyggnad - ansökan om bygglov

   computerperson

   Om du ska bygga en tillbyggnad.

   Om du ska bygga en tillbyggnad.

   Till tjänstenchevron_right
  • Transformatorstation - ansökan om bygglov

   computerperson

   Transformatorstationer är bygglovspliktiga oavsett storlek.

   Transformatorstationer är bygglovspliktiga oavsett storlek.

   Till tjänstenchevron_right
  • Underlag för tillsyn av rökfria miljöer

   computer

   Här kan du som verksamhetsutövare lämna in efterfrågat kartmaterial och besvara en del frågor vilka är nödvändiga för samhällsnämnden tillsynsarbete av rökfria miljöer.

   Här kan du som verksamhetsutövare lämna in efterfrågat kartmaterial och besvara en del frågor vilka är nödvändiga för samhällsnämnden tillsynsarbete av rökfria miljöer.

   Till tjänstenchevron_right
  • Uterum - ansökan om bygglov

   computerperson

   Om du ska bygga en altan, en uteplats eller ett inglasat uterum

   Om du ska bygga en altan, en uteplats eller ett inglasat uterum

   Till tjänstenchevron_right
  Visa alla

  Kommun & politik (8)

  Visa alla

  Kultur, fritid & turism (10)

  • Ansökan om bidrag till fiskevårdsområdesföreningar

   launch

   Här ansöker du om bidrag till fiskevårdsföreningar.

   Här ansöker du om bidrag till fiskevårdsföreningar.

   Till tjänstenchevron_right
  • Ansökan om lånekort för Härnösands bibliotek

   launch

   Här kan du via e-tjänst ansöka om lånekort för Härnösands bibliotek.

   Här kan du via e-tjänst ansöka om lånekort för Härnösands bibliotek.

   Till tjänstenchevron_right
  • Ansökan om organisationsbidrag till pensionärsföreningar

   launch

   Ansök om organisationsbidrag till pensionärsföreningar.

   Ansök om organisationsbidrag till pensionärsföreningar.

   Till tjänstenchevron_right
  • Ansökan om tid i idrottshallar

   computerperson

   I våra sporthallar och gymnastikhallar kan man som förening, privatperson eller företag boka halltider för träning och motion.
   Ansökan inför varje höst och vårsäsong ska vara oss tillhanda senast den 30 maj för föreningar och 15 augusti för privatpersoner och företag.
   När tiderna är fördelade får du en bokningsbekräftelse från Fritidsbokningen.

   I våra sporthallar och gymnastikhallar kan man som förening, privatperson eller företag boka halltider för träning och motion.
   Ansökan inför varje höst och vårsäsong ska vara oss tillhanda senast den 30 maj för föreningar och 15 augusti för privatpersoner och företag.
   När tiderna är fördelade får du en bokningsbekräftelse från Fritidsbokningen.

   Till tjänstenchevron_right
  • Ansökan om utställning på Härnösands bibliotek

   computer

   Här kan du ansöka om att ställa ut din konst på Härnösands bibliotek.

   Här kan du ansöka om att ställa ut din konst på Härnösands bibliotek.

   Till tjänstenchevron_right
  • Föreningsregistret

   launch

   Du kan i den här e-tjänsten söka förening, registrera förening och hålla dina föreningsuppgifter uppdaterade.

   För att du som förening ska kunna ta del av samhällsförvaltningens tjänster, så som att ansöka om bidrag och bli inbjuden till möten, så måste föreningen finnas med aktuella uppgifter i föreningsregistret.

   Du kan i den här e-tjänsten söka förening, registrera förening och hålla dina föreningsuppgifter uppdaterade.

   För att du som förening ska kunna ta del av samhällsförvaltningens tjänster, så som att ansöka om bidrag och bli inbjuden till möten, så måste föreningen finnas med aktuella uppgifter i föreningsregistret.

   Till tjänstenchevron_right
  • Odlingslott - intresseanmälan

   computerperson

   Är du intresserad av att odla dina egna grönsaker eller växter?

   Här kan du anmäla dig till kö för odlingslott. När vi får en ledig lott, som motsvarar dina önskemål, kommer vi kontakta den som står först på tur.

   För den trädgårdsintresserade kan vi nu erbjuda två områden för odling där du arrenderar en odlingslott. Kapellsberg på södra Brännan och Ringblomman på Murberget.

   Är du intresserad av att odla dina egna grönsaker eller växter?

   Här kan du anmäla dig till kö för odlingslott. När vi får en ledig lott, som motsvarar dina önskemål, kommer vi kontakta den som står först på tur.

   För den trädgårdsintresserade kan vi nu erbjuda två områden för odling där du arrenderar en odlingslott. Kapellsberg på södra Brännan och Ringblomman på Murberget.

   Till tjänstenchevron_right
  Visa alla

  Näringsliv & arbete (1)

  Stöd & omsorg (4)

  • Månadsredovisning för kontaktperson

   computerperson

   Månadsredovisning för kontaktpersoner inom Omsorgen om funktionshindrade, Socialförvaltningen

   Månadsredovisning för kontaktpersoner inom Omsorgen om funktionshindrade, Socialförvaltningen

   Till tjänstenchevron_right
  Visa alla

  Trafik & infrastruktur (2)

  Utbildning & Förskola (5)

  • Ansökan om prövning inom kommunal vuxenutbildning

   computerperson

   Här kan du ansöka om att göra prövning vid den kommunala vuxenutbildningen, komvux, i Härnösand.

   Här kan du ansöka om att göra prövning vid den kommunala vuxenutbildningen, komvux, i Härnösand.

   Till tjänstenchevron_right
  • Beställning av betygsdokument eller intyg inom kommunal vuxenutbildning

   computerperson

   Här kan du beställa intyg eller betygsdokument från tidigare eller pågående studier inom kommunal vuxenutbildningen, Komvux,  i Härnösand.

   Här kan du beställa intyg eller betygsdokument från tidigare eller pågående studier inom kommunal vuxenutbildningen, Komvux,  i Härnösand.

   Till tjänstenchevron_right
  Visa alla